• TYDZIEŃ Z KOPERNIKIEM 27-30 MARZEC

     • TYDZIEŃ Z KOPERNIKIEM

      Rok 2023 jest rokiem Mikołaja Kopernika. W naszej szkole przygotowano szereg działań, które mają na celu przybliżyć postać polskiego astronoma.

     • REKRUTACJA

     • REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

      INFORMACJE OGÓLNE

      Od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2023/2024.

      W tym miejscu możecie Państwo zapoznać się z harmonogramem rekrutacji oraz pobrać

      druki do zgłoszenia dziecka.

      Przyjęcie do szkoły obwodowej następuje z urzędu na podstawie zgłoszenia – wówczas nie

      odbywa się postępowanie rekrutacyjne - dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie obwodu

      szkoły.

      Jeśli natomiast chcą Państwo zapisać dziecko do szkoły nieobwodowej, na Państwa wniosek

      rozpoczyna się procedura naboru.

      Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w dniu 12 kwietnia 2023r.

      na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie zostanie podana do publicznej wiadomości przez

      Komisję Rekrutacyjną lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

      niezakwalifikowanych. Nie udzielamy informacji telefonicznych.

      Przypominamy, że w przypadku kandydatów zakwalifikowanych zamieszkujących poza

      obwodem Szkoły rodzice zobowiązani są w okresie od 13 kwietnia 2023 r. do 17 kwietnia

      2023 r. pisemnie potwierdzić wolę podjęcia nauki w klasie I.

      Oświadczenie należy pobrać w sekretariacie szkoły.

      Niezbędne dokumenty można pobrać również z naszej strony BIP https://bip.szkolakorsze.pl

     • MŁODE GŁOWY

     • Miło nam poinformowac, że nasza szkoła przystąpiła do projektu badawczego: MŁODE GŁOWY. OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI MŁODZIEŻY W SZKOLE, prowadzonego przez Fundacje UNAWEZA,założoną przez Martynę Wojciechowską we współpracy z Fundacja Dbam o Moj Z@sięg.

      Jednocześnie prosimy Rodziców uczniów klas IV-VIII o odpowiedź na wiadomość wysłaną przez pedagoga za pośrednictwem Librusa.